FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
8 611 996 Kč
4
Přijaté transfery
8 321 828 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 675 403 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 200 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
5 923 612 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 048 770 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 842 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
149 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 923 612 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 048 770 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 842 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
149 000 Kč