FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
6 446 150 Kč
Nedaňové příjmy
1 666 600 Kč
Kapitálové příjmy
1 283 400 Kč
Přijaté transfery
113 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
5 203 530 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 086 150 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 241 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 203 530 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 086 150 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 241 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč